Tag Archives: Noves tecnologies sanitàries

El creixement del sector tecnològic sanitari

En ITC realizamos estudios de mercado internacionales que le facilitaran la aprertura de sus productos o servicios en nuevos mercados.

A ITC realitzem estudis de mercat internacionals per a facilitar l’obertura de productes o serveis de les PIMES en nous mercats

La indústria de les tecnologies mèdiques es troba en evolució perpètua. Amb un creixement anual del 5 al 7%, el seu mercat global és de 220 mil millons d’euros, entre els quals el 50% neix d’Europa.

A mitjans del segle IX les tecnologies mèdiques modernes van iniciar el vol però la veritable arrencada es va realitzar entre 1980 i el 2000 amb la democratització dels nous aparells de diagnosis per a la imatge (CT-Scan, IRM, etc.) i les pròtesis. Més tard, durant la dècada 2000-2010 va emergir la robòtica mèdica i els dispositius mèdics (1) o “DM” integrats en els sistemes d’informació. Avui, els DM permeten predir, prevenir, diagnosticar i cuidar les nombroses malalties així com alleugerir problemes funcionals via tractaments i tecnologies inimaginables fa algunes desenes d’anys.

Mentre que certes innovacions tenen un origen en la recerca, diverses provenen d’altres indústries i són adaptades en mitjans biomèdics.

(1) Els dispositius mèdics o “DM” són uns instruments importants en la cura de les persones. Sense ells, fins i tot els procediments mèdics més comuns – la cura d’una fractura, la diagnosis del virus de la SIDA, la implantació d’una pròtesi…, serien impossibles.

Definits com “tot el que no és medicina” les Tecnologies Mèdiques, o Medtechs, comprenen els productes consumibles o d’implantació (com els catèters, les pròtesis de genoll o de maluc), el material reutilitzable i els equips mèdics.

Els cicles de vida dels productes són generalment curts; les innovacions s’incrementen a un gran ritme i el domini dels aparells de diagnosis per a la imatge és el que més ha progressat en els últims anys. Així mateix, el paper de l’usuari és clau; de fet, la naturalesa del producte sovint indueix a una estructuració específica de l’organització de les cures.

Segons dades de Eucomed, el mercat mundial dels DM representava una mica més de 167 milions de dòlars el 2008 una xifra dues vegades més gran que el 2001 que va experimentar un creixement del 6% anual. El mercat de les tecnologies i els dispositius mèdics mou al voltant de 220 milions de dòlars dels quals 1/3 prové del mercat farmacèutic, localitzat el 80% a Amèrica i Europa.