Tag Archives: Sector confecció a Alemanya

La indústria tèxtil i de la confecció a Alemanya

sector ropa y calzado en alemania bin

Alemanya és el major mercat de productes tèxtils i peces de vestir a Europa i ofereix importants oportunitats per a les empreses tèxtils i de confecció espanyoles que vulguin augmentar el seu volum d’exportació.

Una llarga història sobre fabricació, innovació i adaptació ha aconseguit que la indústria tèxtil i de la confecció a Alemanya sigui un dels sectors més importants del país. Avui en dia, els tèxtils i peces de vestir són el segon major mercat de béns de consum a Alemanya després de la indústria d’aliments i begudes.

La indústria nacional es compon principalment de petites i mitjanes empreses. Durant les últimes dècades, el canvi estructural ha transformat la indústria tèxtil nacional basada en la fabricació de baixa tecnologia en un innovador sector d’alta tecnologia, adquirint el lideratge del mercat mundial de tèxtils tècnics amb una quota de mercat del 45 per cent.

Alemanya juga un paper important en el comerç exterior de tèxtils i peces de vestir: és el quart major exportador a tot el món, registrant una quota d’exportació del 42 per cent el 2013. Al mateix temps, el país és també el segon major importador de tèxtils, després dels Estats Units i s’ha convertit, des dels anys 80, en un mercat atractiu per a molts països exportadors de tèxtil. Sobretot en el segment de roba, Alemanya importa una gran majoria de les peces de vestir, el que significa una gran oportunitat per a les empreses estrangeres. 

La indústria de la confecció alemanya en xifres

  • El 2013, les importacions tèxtils d’Alemanya van arribar a 36,2 mil milions d’euros i les exportacions a 24,0 milions d’euros.
  • El 2013, la facturació total de la roba va arribar al 40% i el teixit tèxtil el 60%.
  • El tèxtil tècnic va adquirir el 22% de la facturació de la indústria tèxtil i es troba fortament globalitzat, amb un volum de negocis d’exportació de més del 60%.
  • La majoria dels productes tèxtils i peces de vestir importades el 2013 procedien d’Àsia (51%) i de la UE (30%). Els països d’origen més importants són la Xina, Turquia i Bangla Desh.
  • El comerç electrònic s’ha convertit en un canal molt popular per vendre roba, complements i sabates. D’acord amb un estudi realitzat a gran escala, gairebé el 33% de tots els compradors en línia van arribar a comprar roba a través del canal E-comerce. Això converteix el sector de la roba i sabates a la categoria de productes més atractius per a les compres en línia. 

Quin potencial té el mercat de la roba a Alemanya?

A més de ser el segon major importador de tèxtils al món, Alemanya ha experimentat, en els últims anys, una creixent demanda de tèxtils i roba. Amb una quota de mercat de gairebé el 18% el 2013, Alemanya és el major mercat de productes tèxtils i peces de vestir a Europa. Aquest mateix any, la facturació de la indústria va tenir una petita caiguda d’un 1,1 per cent.

Aquestes dades mostren grans oportunitats per a les empreses tèxtils i de confecció espanyoles que vulguin augmentar el seu volum d’exportació mitjançant l’ampliació de la seva presència al mercat alemany. Amb la informació adequada sobre el mercat, els canals de distribució i el contacte de potencials clients, les empreses tèxtils espanyoles poden ser capaces d’augmentar la seva quota de mercat a Alemanya amb èxit.

Claus sobre com accedir al mercat Alemany.

Per accedir al mercat tèxtil alemany es requereix una prèvia i conscienciada investigació i preparació.

Hi ha molts aspectes que s’han de tenir en compte, com la normalització, l’etiquetatge, les regulacions d’importació i les certificacions de la indústria.

  1. Normalització

El Comitè de Normes de Maquinària Tèxtil (Textilnorm) és l’encarregat d’establir les normes DIN per al tèxtil, peces de vestir i maquinària tèxtil. Les diferents normes DIN defineixen els requisits, les dimensions, la terminologia tècnica, així com normes d’assaig per a les zones especials. Les empreses estrangeres han de garantir que els seus productes tèxtils compleixen amb totes les normes pertinents a Alemanya.

  1. Etiquetatge

La Llei d’Etiquetatge Tèxtil alemany és la que posa les bases per a l’etiquetatge dels productes tèxtils en el mercat. Tots els tèxtils fabricats, importats i venuts a Alemanya han de portar una etiqueta que indiqui la seva composició de les matèries primeres. D’acord amb la llei que s’aplica a tots els productes tèxtils en la cadena de subministrament, els tèxtils només podran ser venuts si posseeixen l’especificació apropiada de les instruccions del seu contingut de fibra, de cura i rentat, així com la mida al sistema mètric. La Llei d’Etiquetatge Tèxtil harmonitza amb la Directiva de la UE 96/74 / CE amb la finalitat d’assegurar-se que l’etiquetatge de les fibres tèxtils i altres termes utilitzats en les etiquetes i documents rellevants són uniformes a tota la UE.

Encara que els símbols de cura en les etiquetes no són obligatoris a Alemanya, l’Associació Nacional d’etiquetes per a la Cura de la Matèria Tèxtil, GINETEX, ha definit un sistema d’etiquetatge de reconeixement internacional basat en símbols de marca. Aquests símbols proporcionen als comerciants, als consumidors ia les empreses la informació correcta sobre la cura dels productes tèxtils.

  1. Reglaments d’importació

Per tal d’importar productes tèxtils a Alemanya, les empreses s’han d’assegurar que els seus productes presenten un certificat d’origen (Ursprungszeugnis). Els tèxtils procedents de països que no tenen acords bilaterals amb la UE requereixen d’una llicència d’importació (Einfuhrgenehmigung) per tal d’entrar a Alemanya. Les llicències d’importació es poden obtenir a l’Oficina Federal d’Economia i Control de les Exportacions (BAFA).

Una font fiable per trobar les tarifes aranzelàries correctes per a la importació de tèxtils a Alemanya ia la UE és l’aranzel integrat de la Comunitat Europea, TARIC.

Aquesta base de dades conté informació relacionada amb les regulacions d’importació aranzelàries i té com a objectiu aplicar mesures uniformes d’importació a la UE. L’Administració de Duanes alemanya també ofereix als importadors l’aranzel duaner per a productes electrònics (EZT). Aquesta base de dades (editada en alemany) conté la informació aranzelària ja present en TARIC més d’informació sobre l’impost de consum nacional corresponent. A més, el EZT informa sobre els certificats que han de ser presentats en importar productes tèxtils al país.

D’altra banda, d’acord amb el Reglament REACH (Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de productes químics) de la Unió Europea (1907/2006 / CE), els fabricants i importadors de tèxtils que continguin productes químics potencialment perillosos de registrar aquestes substàncies a l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics (ECHA) i garantir la comunicació apropiada al llarg de la cadena de subministrament. El principal objectiu de REACH és el control de la seguretat dels productes químics en els productes de consum, inclosos els tèxtils. Per obtenir més informació, consulteu la pàgina web de l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics (ECHA).

  1. Certificació

El certificat de qualitat per a tèxtils més utilitzat i reconegut a Alemanya i la UE és la norma Oeko-Tex 100. Aquest certificat voluntari ofereix a la indústria tèxtil i de la confecció una norma uniforme per als consumidors que específicament vulguin comprar tèxtils lliures de substàncies nocives . Totes les matèries primeres, productes intermedis i finals en totes les etapes de producció són provats i certificats per al compliment de la norma.

Una altra etiqueta voluntària àmpliament utilitzada és l’Etiqueta Ecològica Europea. L’etiqueta ” bio ” és sinònim de productes que han estat fabricats per a ser reciclats d’acord a les exigències ecològiques estrictes. El logotip pot ser utilitzat després d’un estricte procés d’examen i certificació, en una gran varietat de productes orgànics, incloent també els tèxtils. L’etiqueta és atorgada pels organismes competents independents responsables d’aquest segell d’abast internacional.

Els canals de distribució a Alemanya

La forma més rendible d’entrar al mercat tèxtil alemany és mitjançant la contractació d’un agent comercial o representant. Els agents comercials es retribueixen a comissió i estan especialitzats per sectors.

Un altre canal per introduir els productes tèxtils a Alemanya és entrant en contacte amb tèxtils majoristes o importadors. Aquests majoristes / importadors solen ser experts en el camp i tenen un profund coneixement dels diferents segments de la indústria tèxtil. D’altra banda, també s’encarreguen de totes les activitats relacionades amb els procediments d’importació, documentació, emmagatzematge i distribució de productes.

Els fabricants de tèxtils espanyols també tenen la possibilitat de vendre els seus productes a grups de centrals de compra a Alemanya. Aquestes associacions formades majoritàriament per petites i mitjanes empreses, s’han organitzat per tal d’augmentar el seu poder de compra ordenant grans volums i ser més competitius.

Els catàlegs de venda per correu són també una forma de distribució de productes tèxtils a Alemanya i àmpliament utilitzats pels consumidors a tot el país germànic. Avui en dia, les activitats de venda en línia complementen satisfactòriament l’ampli ús del comerç electrònic en el sector del tèxtil, peces de vestir i calçat.

Per a més informació sobre com ha de les empreses del tèxtil i roba espanyoles entrar al mercat alemany, contacti amb:

Júlia Farré
Consultora sòcia a International Team Consulting
jfarre@int-team.com