Actualidad

El sector aeronàutic a Alemanya i les oportunitats de negoci per a les empreses catalanes.

El sector aeroespacial és una de les indústries més innovadores i amb més alt rendiment a alemanya. Per tal de satisfer la demana mundial, aquest sector en constant creixement té previst fer entrar en servei, en els propers 20 anys, al voltant de 25.000 nous avions.

La presència de fabricants, tant d’avions civils com militars a Alemanya, ofereix nombroses oportunitats a les empreses Catalanes especialitzades en la fabricació dels interiors de les aeronaus, dels motors o de construccions lleugeres. Els fabricants d’avions alemanys estan en constant recerca de noves tecnologies per complir amb el programa “Visió 2020” implantat per la Industria Aeronàutica Europea i que va destinat a reduir les emissions i el soroll generat pels aparells, sense deixar alhora d’augmentar-ne la capacitat.

En aquest món globalitzat on la indústria aeroespacial ha de competir per fer-se un lloc en el mercat, la investigació i la innovació segueixen sent un argument significatiu i ben fonamentat per a Alemanya. L’augment persistent del preu del petroli i la forta competència entre els operadors d’aeronaus, fa que en la compra d’un avió, les companyies es decantin per aquells productes que ofereixin la millor relació cost -benefici en l’avaluació general del manteniment, en l’operació i en la comoditat dels passatgers. A causa d’aquestes consideracions, l’avaluació del cicle de vida dels avions ha adquirit cada vegada més importància en els últims anys.

Els responsables de les polítiques econòmiques i de recerca han reconegut la gran importància de la investigació i la tecnologia aeronàutica per Alemanya com a base de negocis. És per això  que es dóna un gran suport a les empreses industrials i institucions de recerca en aquests sectors, garantint l’estabilitat econòmica i a llarg termini, els llocs de treball altament qualificats.

A més a més,  el govern alemany estableix prioritats en els seus programes d’investigació per protegir activament el clima i el medi ambient. 

Vols ecològicament eficients

Tot i que el sector dels transport aeri ja ha aconseguit reduir de forma significativa els impactes específics sobre el medi ambient, el creixement de la demanda global  d’aquest producte, requereix indispensablement seguir millorant l’equilibri ecològic de l’aviació.

Les innovacions tecnològiques aplicades a la indústria manufacturera aeroespacial són elements clau per a la contribució en l’estratègia del transport aeri ecològic.

En el balanç global de l’aviació, l’objectiu dels vols ecològicament eficients és el d’establir, a mig termini, el creixement neutre en les emissions i assolir a llarg termini,  nivells de contaminació zero.

A banda de la innovació tecnològica, es requereixen també infraestructures més eficients i processos més operatius en l’aviació comercial, així com  l’ús de regulacions no discriminatòries i econòmicament competitives que ajudin a assolir els objectius de futur establerts.

Si la seva empresa està especialitzada en la indústria aeronàutica i desitja exportar els seus productes a Alemanya, a International Team Consulting l’ajudarem a trobar i a seleccionar la millor xarxa d’agents comissionistes amb coneixements tècnics en enginyeria o bé distribuïdors especialistes en el sector que li garanteixin l’entrada i consolidació dels seus productes en el mercat alemany.

Per a més informació sobre els nostres serveis d’exportació contacti amb:

Claudia Mayer
Consultora en el mercat alemany en International Team Consulting
cmayer@int-team.com